Český Červený kříž

Ilustrace pro pracovní sešit na kurzy první pomoci.

Pro papelote studio.